Despre asocaţie

Asociaţia Română Pentru Copii Dislexici s-a înfiinţat în anul 2002, de către părinţi şi cadre didactice (psihologi, logopezi, profesori, învăţători), având următoarele obiective:

 • popularizarea şi conştientizarea existenţei reale în România a fenomenului tulburărilor de învăţare şi a cunoştinţelor legate de aceasta;
 • popularizarea metodelor adecvate de tratare;
 • asigurarea drepturilor şi formelor de educaţie a copiilor dislexici, similare celor din ţările europene şi SUA;
 • implementarea metodelor inovative de tratare;
 • acordare de sprijin copiilor dislexici şi familiilor acestora;
 • formarea cadrelor didactice;
 • asigurarea şanselor egale pentru copiii dislexici în învăţământ şi în societate.
 
Activităţi
 • Derularea diferitelor proiecte de popularizare, conştientizare şi sensibilizare
 • Elaborare de cărţi de specialitate
 • Cursuri de formare
 • Supervizare
 • Consiliere, informaţii pentru părinţi
 • Participări şi prezentări la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale
 • Schimburi de experienţă