Tanulási zavarok

A tanulási zavarokkal küszködő gyermek értelmi képességeihez, az iskolában és az otthon befektetett gyakorlás mennyiségéhez képest feltűnően elmarad az olvasás-írás, számolás megtanulásában.


A diszlexia nem függ az intelligencia szintjétől. Akár egy nagyon magas intelligenciájú gyerek is szenvedhet tanulászavarban.


Az információ feldolgozásának a szokásostól eltérő, speciális módjáról van szó, ami visszavezethető a központi idegrendszer bizonyos területeinek  az eltérő fejlődésére, működésére.

 
A tanulási zavarok formái
diszlexia = olvasási zavar
(lassú, hibás olvasás, a szövegértés nehézsége)
diszgráfia = az írás zavara
(csúnya, hibás írás, helyesírási hibák)
diszkalkulia = számolási nehézség

A statisztikai adatok szerint a tanulók 7–10%-nál állapítható meg speciális tanulási zavar és  kb. 3-5 %-ra tehető a súlyos esetek előfordulási aránya.

A súlyos diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekek a hagyományos módszerekkel nem tudják eredményesen elsajátítani az olvasást, írást, számolást és egyéni segítségre van szükségük ahhoz, hogy az esélyegyenlőséget biztosítsuk számukra. Léteznek olyan, számukra kidolgozott speciális fejlesztési módszerek, amelyekkel a tünetek enyhíthetők.
A tanulási zavar NEM betegség, hanem egy egész életre kiható kognitív sajátosság, ami megfelelő környezeti háttérrel nem válik deficitté.